Login FormПочетна
Добредојдовте на нашата официјална веб страница!

 

Станица за технички преглед на моторни возила Еуро Контрол Облешево врши:


1 .Редовни, периодични и вонредни технички прегледи на сите моторни возила

2. Проверка за исполнување на посебните техничко експлоатациони услови и испитување на техничките карактеристики на возилата со кои се врши јавен превоз на патници и стока во патниот сообраќај

3. Издавање на полиси за автоосигурување и зелени картони

4. Комплетирање на документација за регистрација на моторни возила

5. Издавање потврди за исполнување на посебните техничко експлоатациони услови за возилата со кои се врши јавен превоѕ на патници и стока

6. Превентивни технички прегледи и дијагностика на моторни возила

 

Анкета

Кога последен пат вршевте проверка на вашето возило?
 ЕУРО КОНТРОЛ © 2010