Login FormПочетна Услуги Меѓународни документи
Меѓународни документи

1. Меѓународна возачка дозвола
Потребни документи:

- 2 фотографии (45mm x 35 mm)
- документ за идентификација (лична карта или пасош)
- национална возачка дозвола
Важност: 3 години, но со истекот на важноста на националната возачка дозвола истекува и важноста на меѓународната возачка дозвола.

 

2. Полномошно
Потребни документи:

- Сообраќајна дозвола од возилото и лично присуство на сопственикот со документ за идентификација (лична карта или пасош)
- Лично присуство на корисникот на возилото со пасош
Важност: 1 годинa

 

Анкета

Кога последен пат вршевте проверка на вашето возило?
 ЕУРО КОНТРОЛ © 2010