Login FormПочетна Услуги
Регистрација на возила PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 24 May 2010 15:37

1. Технички преглед
Технички преглед на возилото претставува задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај. Можат да се регистрираат само оние моторни возила, возила на моторен
погон и приклучни возила за кои на задолжителниот технички преглед ќе се утврди дека се исправни.          

2. Потребни документи...

 

Анкета

Кога последен пат вршевте проверка на вашето возило?
 ЕУРО КОНТРОЛ © 2010