Login FormПроверка на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЕКМТ – ЦЕМТ)

 

Со одобрение на Министерството за транспорт и врски Еуро Контрол ДООЕЛ Облешево се стекна со овластување за издавање на Сертификат за тестот за подготвеност за сообраќај на возилата, - сертификат кој мора да го поседуваат возилата кои вршат меѓународен транспорт.

 

Проверката на техничката исправност на „EURO3 безбеден“, „EURO4 безбеден“ и  „EURO5 безбеден“ камион важи 12 месеци и треба да се обновува секоја година. Се извршува преглед на нови возила како и на оние  кои се веќе во употреба.

Секое возило од една композиција (збир на возила) се прегледува одделно, односно посебно се прегледува моторното, а посебно приклучното возило и за секое од нив се издава соодветен сертификат за тестот на подготвеност за сообраќај на возилата.

 

Прегледите и издавањето на документи се врши во Еуро Контрол ДООЕЛ Облешево. За сите подетални информации околу документацијата и закажување на прегледите можете да не контактирате.

 

Анкета

Кога последен пат вршевте проверка на вашето возило?
 ЕУРО КОНТРОЛ © 2010